Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

grapefruit-moon
grapefruit-moon
1917 2b16 500
grapefruit-moon

October 14 2018

grapefruit-moon
8528 a8f4
Reposted fromdalboz dalboz viaabsolem absolem

July 29 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
4236 0fa7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr

July 21 2018

grapefruit-moon
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka

October 09 2017

grapefruit-moon
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaprzerwanakawe przerwanakawe
grapefruit-moon
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0

August 22 2017

grapefruit-moon
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamayamar mayamar

August 19 2017

grapefruit-moon
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viafelicka felicka

August 09 2017

grapefruit-moon
7623 c3cb 500
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest

July 17 2017

grapefruit-moon
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viamayamar mayamar

July 13 2017

6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

June 30 2017

grapefruit-moon
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr

June 14 2017

grapefruit-moon
9610 ca4f
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viastonerr stonerr

June 13 2017

grapefruit-moon
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
grapefruit-moon
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viastonerr stonerr
grapefruit-moon
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar

May 21 2017

grapefruit-moon
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl